Izdajatelji kartic

Banka Telefonska številka Spletna stran e-mail
Abanka d.d. 080 13 60 www.abanka.si info@abanka.si da da da da ne ne
Banka Intesa Sanpaolo d. d. +386 5 66 61 000 www.intesasanpaolobank.si info@intesasanpaolobank.si da ne da ne ne ne
Banka Sparkasse d. d. +386 1 583 66 66 www.sparkasse.si info@sparkasse.si da da ne ne ne ne
BKS Bank AG +386 1 589 57 00 www.bksbank.si info@bksbank.si da da da da ne ne
Deželna banka Slovenije d. d. +386 1 472 71 00 www.dbs.si info@dbs.si da da da da da ne
Delavska hranilnica d. d., Ljubljana +386 1 300 02 00 www.delavska-hranilnica.si info@delavska-hranilnica.si da da da da ne ne
Gorenjska banka d. d., Kranj +386 4 208 40 00 www.gbkr.si info@gbkr.si da da da da da ne
Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. +386 5 366 45 00 www.hranilnica-vipava.si info@hranilnica-vipava.si da da da da ne ne
Hranilnica LON d. d., Kranj +386 4 280 07 77 www.lon.si info@lon.si da da da da da ne
Addiko Bank d. d. +386 1 580 40 00 www.addiko.si info.si@addiko.com da da ne ne da da
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana +386 1 477 20 00 www.nlb.si info@nlb.si da da da da da ne
Nova KBM d. d. 080 17 70 www.nkbm.si info@nkbm.si da ne da ne ne ne
Sberbank banka d. d. 080 22 65 www.sberbank.si info@sberbank.si da da da ne ne ne
SKB banka d. d. Ljubljana +386 1 471 55 55 www.skb.si skb.net@skb.si da ne da ne ne ne
UniCredit Banka Slovenija d. d. 080 88 00 www.unicredit.si info@unicreditgroup.si da da da da ne ne
N26   https://n26.com/en-eu   ne ne ne ne ne da
MBILLS d.o.o. 01 200 33 36 www.mbills.si info@mbills.si ne ne ne ne ne da