S kartico Mastercard® in Maestro® na mestih UJPlačam brez dodatnih stroškov

Odslej lahko s karticami Mastercard in Maestro še privarčujete, saj vam ob plačilu na mestu UJPlačam ni treba poravnati stroškov, ki nastanejo v primeru plačevanja prek spletnih bank ali na poštnih oziroma bančnih okencih. Uprava Republike Slovenije za javna plačila je namreč uvedla možnost plačevanja na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, na katerih lahko vsi imetniki kartic Mastercard in Maestro obvezne dajatve pravnih in fizičnih oseb plačujejo brez stroškov plačilnih storitev.

Med obvezne dajatve tako spadajo davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov.

Plačevanje je možno na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:

Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,

Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,

Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,

Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,

Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,

Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,

Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,

Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec

 

v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00

 

ter na dislociranih enotah UJP, kjer od 3. aprila velja nov delovni čas:

Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje,

Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,

Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor,

  
v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00,

v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter

v petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.