Skip to Content

Ko uporabljate svojo kartico Mastercard, ste zaščiteni pred prevaro.

Lahko ste mirni, saj veste, da vam finančna institucija, ki je izdala vašo kartico Mastercard, ne bo naložila odgovornosti za »nepooblaščene transakcije«. Za vas kot imetnika kartice Mastercard velja Zero Liability (nična odgovornost) za vaše nakupe v trgovini, po telefonu, prek spleta ali prek mobilne naprave in za transakcije na bankomatih. Kot imetnik kartice ne boste odgovorni za nepooblaščene transakcije, če:

  1. ste uporabili razumno mero previdnosti pri zaščiti kartice pred izgubo ali krajo; in
  2. ste izgubo ali krajo nemudoma prijavili svoji finančni instituciji.

Če menite, da je bil vaš račun uporabljen nepooblaščeno in izpolnjujete zgornja pogoja, ste lahko mirni, saj veste, da ste zaščiteni z Mastercardovo obljubo nične odgovornosti. Za dodatno zaščito v zvezi z nepooblaščenimi transakcijami se obrnite na svojo banko ali kreditno zadrugo. Opomba: Nična odgovornost ne velja za naslednje plačilne kartice Mastercard: komercialne kartice ali neregistrirane predplačniške kartice, kot so darilne kartice.

 

Kaj storiti

Če imate vprašanja glede kritja nične odgovornosti ali sumite na nepooblaščeno uporabo kartice, se TAKOJ obrnite na svojo finančno institucijo.

Velja od 17. 10. 2014

Če veljavna zakonodaja nalaga večjo odgovornost ali nasprotujočo obveznost, prevlada takšna veljavna zakonodaja.