Globalno obvestilo o zasebnosti za nagradno igro “Spremljevalec nogometašev na finalni tekmi ”.
Pri podjetju Mastercard Europe SA, in povezanih podjetjih ali podružnicah znotraj skupin podjetij Mastercard (skupno, “Mastercard”, “mi”, “nas”, ali “naš”) spoštujemo vašo zasebnost.

To obvestilo o zasebnosti opisuje naše prakse varstva v zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbiramo v okviru nagradne igre Spremljevalec nogometašev na finalni tekmi (v nadaljevanju: nagradna igra). To Obvestilo o zasebnosti ne velja osebne podatke, ki jih zbirajo in uporabljajo podjetje Mastercard v okviru drugih programov, tretje osebe na drugih spletnih mestih Mastercard, izdajatelji vaše Mastercard kartice ali za komunikacijo, ki se nanaša na Mastercard in ki ni povezana z nagradno igro.

To obvestilo o zasebnosti opisuje vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo v povezavi z nagradno igro, namene zbiranja teh osebnih podatkov, osebe, s katerimi jih lahko delimo, in ukrepe, ki jih sprejemamo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. Polega tega opisuje tudi pravice in možnosti izbire, ki jih imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki ter kako vzpostaviti stik z nami, da dopolnimo vaše kontaktne podatke ali odgovorimo na vprašanja glede naših praks varovanja osebnih podatkov.

Za sodelovanje v nagradni igri veljata to Obvestilo o zasebnosti in naši Pogoji uporabe. Otroci in mladoletniki (osebe, ki še niso dopolnile 18 let) ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri. Za več splošnih informacij o varstvu zasebnosti Mastercard obiščite Globalno obvestilo o zasebnosti Mastercard na https://www.mastercard.si/sl-si/about-mastercard/what-we-do/privacy.html


1. Osebni podatki, ki jih lahko zbiramo

Vrste osebnih podatkov, ki jih lahko pridobimo:

 • Vaše ime in priimek
 • Ime in priimek otroka, ki sodeluje v nagradni igri
 • Vaš elektronski naslov
 • Vaša telefonska številka

Ko v tem Obvestilu o zasebnosti uporabljamo izraz »osebni podatki«, imamo v mislih informacije, ki jih je mogoče uporabiti za neposredno ali posredno identifikacijo posameznika. V okviru nagradne igre zbiramo osebne podatke o vas iz različnih virov, ki so našteti spodaj.

Kadar je mogoče, navedemo, ali potrebujemo in zakaj potrebujemo vaše osebne podatke, ter kaj se zgodi, če nam ne želite posredovati potrebnih podatkov. Če nam ne posredujete zahtevanih osebnih podatkov, morda ne boste mogli sodelovati v nagradni igri, če so ti podatki nujno potrebni, da sodelovanje v nagradni igri ali če smo jih zakonsko zavezani zbirati.

Osebni podatki, ki nam jih neposredno posredujete:

 • V povezavi z nagradno igro, lahko zbiramo določene osebne podatke, kot so vaše ime in priimek, ime in priimek otroka, ki sodeluje v nagradni igri, vaš elektronski naslov in telefonska številka.

Osebni podatki, ki jih samodejno zbiramo z vašim obiskom spletne strani nagradne igre

Ob uporabi spletne strani nagradne igre, lahko samodejno zbiramo določene podatke. To so lahko podatki o vašem brskalniku, operacijskem sistemu, sklicni naslov URL, IP-naslov, enotni identifikator pripomočka, lokacijski podatki, podatki o aktivnostih na spletni strani nagradne igre, datum in čas dejavnosti; zbiramo jih lahko z vrsto mehanizmov, vključno s piškotki, spletnimi svetilniki in drugimi sledilnimi napravami. Te podatke uporabljamo za izboljševanje nagradne igre, na primer, s štetjem, koliko ljudi uporablja naše storitve, katere vsebine, izdelki in možnosti najbolj zanimajo naše obiskovalce, katere vrste ponudb so najbolj zanimive za naše stranke, in kakšne so tehnične zmogljivosti naših storitev. Za več in formacij preberite naše Soglasje k uporabi piškotkov.

Pregled povzetka

2. Kako lahko uporabljamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo, da:

 • Komuniciramo z vami v zvezi z nagradno igro.
 • Nudimo, izboljšujemo in razvijamo nagradno igro.
 • Uveljavljamo Pogoje uporabe in spoštujemo svoje zakonske dolžnosti.

Osebne podatke, ki jih pridobimo, lahko uporabljamo, da:

 • Vas obveščamo o nagradni igri in komuniciramo z vami v zvezi z nagradno igro, vključno z obveščanjem o zmagovalcih, kontaktiranjem zmagovalcev in sporočanje njihovih imen in držav.
 • Nudimo, izboljšujemo in razvijamo nagradno igro.
 • Izvajamo Pogoje uporabe in delujemo skladno z našimi zakonskimi dolžnostmi.

Vaše osebne podatke obdelujemo le v primerih zgoraj ali če imamo ustrezno zakonsko podlago za obdelavo, vključno če:

 • Ste podali soglasje za uporabo osebnih podatkov;
 • Potrebujemo vaše osebne podatke, da vam lahko ponudimo več informacij o nagradni igri
 • Je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za skladnost z zakonsko obveznostjo, kot je preprečevanje goljufij pri plačilnih transakcijah;
 • Imamo mi ali tretja oseba pravni interes za uporabo vaših osebnih podatkov za zagotavljanje in izboljšanje varnosti in delovanja naših izdelkov in storitev, ter za zaščito pred goljufijami in za preprečevanje goljufij.

Pregled povzetka

3. Komu posredujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • Sedežem podjetja Mastercard v ZDA, našim podružnicam in drugim subjektom v okviru skupine podjetij Mastercard.
 • Uradni oglaševalski agenciji Mastercard Slovenije, Mayer Group d.o.o., Dunajska cesta 163, Ljubljana, Slovenija
 • Ponudnikom storitev, ki delujejo v našem imenu.
 • Drugim sodelujočim v plačilnem prometu, vključno z izdajatelji plačilnih kartic, pridobitelji in trgovci.

Ne prodajamo ali kako drugače razkrivamo osebnih podatkov, ki jih zbiramo o vas, razen tako, kot je opisano v tem Obvestilu o zasebnosti, ali kot vas o tem opozorimo ob zbiranju podatkov. Zbrane osebne podatke lahko delimo s podružnicami in povezanimi družbami, kot so druga Mastercard podjetja, za namene, kot so opisani v tem Obvestilu o zasebnosti.

Zbrane osebne podatke lahko delimo z uradno oglaševalsko agencijo Mastercard Slovenije, ki je podporna organizacija pri tej nagradne igre.

Vaše osebne podatke lahko delimo tudi z našimi ponudniki storitev, ki izvajajo storitve v našem imenu in za namene, ki so opisani v tem Obvestilu o zasebnosti. Primeri izvajalcev naših storitev vključujejo naše ponudnike računalniškega okolja, podjetje, ki gosti našo spletno stran, podjetja, ki izpolnjujejo naša naročila in podjetja, ki nudijo podporo strankam. Od teh ponudnikov storitev zahtevamo v skladu s pogodbo, da osebne podatke obdelujejo le v skladu z našimi navodili in v obsegu, ki je potreben za izvajanje storitev v našem imenu ali je v skladu z veljavno zakonodajo. Prav tako od njih zahtevamo, da zagotavljajo varnost in zaupnost osebnih podatkov, ki jih obdelujejo v našem imenu.

Podatke o vas lahko posredujemo tudi: (i) ko to zahteva zakonodaja ali v okviru sodnega ali drugega uradnega postopka, (ii) na zahtevo sodišča, organov pregona ali državnih uradnikov, ali (iii) če menimo, da je posredovanje podatkov potrebno ali primerno za preprečitev škode ali v povezavi s preiskavo suma goljufije ali nezakonitih dejavnosti.

Vaše podatke lahko posredujemo tudi v primeru, da prodamo ali prenesemo del ali celotno poslovanje ali premoženje. Če pride do take prodaje ali prenosa, si bomo razumno prizadevali naročiti prevzemniku, da uporabi osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, na način, ki je skladen s tem Obvestilom o zasebnosti.

Pregled povzetka

4. Vaše pravice in možnosti izbire

Glede na svojo državo imate lahko pravico in možnost izbire, da:

 • Dostopate do svojih osebnih podatkov, jih popravite, omejite ali nasprotujete nadaljnji obdelavi, lahko pa tudi zaprosite za njihov izbris.
 • Pridobite osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in jih posredujete drugemu podjetju.
 • Umaknete katero koli predhodno podano soglasje.
 • Kjer je možno, podate pritožbo pri pristojnem organu.

V primeru, da ste locirani v EGP ali Švici, lahko svoje pravice uveljavljate preko Mastercard My DataPortala.

Glede na veljavni zakon imate pravico do:

 • Zahtevate dostop do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, in da dobite te podatke, da jih posodobite in popravite nepravilnosti v podatkih, da omejite ali prepoveste obdelavo svojih osebnih podatkov ali zahtevate anonimiziranje podatkov ali njihov izbris, ali da izkoristite svojo pravico do prenosljivosti podatkov in prenosa osebnih podatkov na drugo podjetje. Poleg tega imate lahko pravico do vložitve ustreznega pravnega sredstva pri nadzornem organu, tudi v svoji državi prebivališča, kjer delate, ali kjer je prišlo do spornega dogodka.
 • Preklica predhodno podanega soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov. Upoštevali bomo vašo izbiro za naprej in to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave pred preklicem vašega soglasja.

V primeru, da ste locirani v EGP ali Švici, lahko svoje pravice uveljavljate preko Mastercard My DataPortala.

Pregled povzetka

5. Kako varujemo vaše osebne podatke

Vzdržujemo ustrezne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo le omejeno časovno obdobje.

Izvajamo administrativne, tehnične in fizične zaščitne ukrepe, ki z namenom varstva osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ali jih zbiramo, pred naključnim, nezakonitim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, dostopom, razkritjem ali uporabo. Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo le na osebje, ki morajo posedovati te podatke, da vam lahko nudijo izdelke ali storitve.

Prav tako sprejemamo ukrepe za izbris osebnih podatkov, ali jih hranimo v obliki, ki ne omogoča vaše prepoznave, ko ti podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili obdelani v kontekstu nagradne igre, razen če zakonodaja ne zahteva, da jih dlje časa hranimo. Ko določamo obdobje hranjenja, upoštevamo različne kriterije, kot so na primer vrsta zahtevanih ali posredovanih izdelkov in storitev v kontekstu z nagradno igro, naravo in trajanje našega odnosa z vami, morebitno ponovno zahtevo za proizvode in nagradno igro. Obvezno obdobje hranjenja je določeno v skladu z zakonodajo in zastaralnimi roki.

Pregled povzetka

6. Prenos podatkov

Vaše osebne podatke lahko prenesemo zunaj EGP, vključno v ZDA, v skladu z veljavnimi poslovnimi pravili in drugimi mehanizmi za prenos podatkov.

Družba Mastercard je globalno podjetje. Osebne podatke, ki jih zbiramo o vas, lahko posredujemo prejemnikom v drugih državah, ne le v vaši državi. Te države morda nimajo enake zakonodaje o varovanju podatkov, kot države, v katerih ste te podatke posredovali. Ko bomo prenašali osebne podatke v druge države, bomo varovali te podatke, tako kot je opisano v tem Obvestilu o zasebnosti.

Upoštevamo veljavne zakonske zahteve in zagotavljamo ustrezne zaščitne ukrepe pri prenosu osebnih podatkov v druge države, izven države, kjer ste. Vzpostavili smo niz zavezujočih korporativnih pravil (Binding Corporate Rules, »BCR«), ki jih organi za varovanje podatkov v EGP ocenjujejo, da zagotavljajo zadosten nivo zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo globalno. Izvod zavezujočih korporativnih pravil (BCR) je na voljo tukaj. Prav tako lahko prenašamo osebne podatke v države, za katere je bila sprejeta odločitev o ustreznosti, uporabljamo pogodbeno zaščito za prenos osebnih podatkov do tretjih oseb, kot so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije ali njihove ustreznice v skladu z veljavnim pravom ali se zanašamo na certifikate, ki jih imajo tretje osebe, o upoštevanju načel Zasebnostnega ščita EU-ZDA ali Švica-ZDA, kjer je to merodajno. Lahko stopite v stik z nami, kot je to podrobneje navedeno v spodnjem razdelku »Kako stopiti v stik z nami« da pridobite izvod zaščitnih ukrepov, ki jih uporabljamo pri prenosu osebnih podatkov izven EGP.

Pregled povzetka

7. Posodobitve tega Obvestila o zasebnosti

To Obvestilo o zasebnosti je lahko občasno posodobljeno, da odraža spremembe glede naših postopkov varovanja.

To Obvestilo o zasebnosti je lahko občasno posodobljeno, da odraža spremembe glede naših postopkov varovanja osebnih podatkov. Objavili bomo vidno obvestilo na ustreznih spletnih mestih in vas obvestili o vseh bistvenih spremembah našega Obvestila o zasebnosti in na vrhu obvestila navedli, kdaj je bilo nazadnje posodobljeno. Če posodobimo to Obvestilo o zasebnosti, vas lahko v določenih okoliščinah zaprosimo za soglasje.

Pregled povzetka

8. Kako stopiti v stik z nami

V primeru, da ste locirani v EGP ali Švici, lahko svoje pravice uveljavljate preko Mastercard My Data Portala. Lahko nam pošljete e-pošto na privacyanddataprotection@mastercard.com

Mastercard Europe SA je odgovorni subjekt za obdelovanje vaših osebnih podatkov.

V primeru, da ste locirani v EGP ali Švici, lahko svoje pravice uveljavljate preko Mastercard My Data Portala. Lahko nam pošljete e-pošto na privacyanddataprotection@mastercard.com, z zahtevo ali vprašanjem, komentarjem ali pritožbo v zvezi s tem obvestilom o zasebnosti ali naši praksi varovanja zasebnosti. Lahko pa nam tudi pišete na:

Odgovorna oseba za varstvo podatkov (Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgija

Pregled povzetka

Za več informacij o praksah varovanja zasebnosti Mastercard v drugih kontekstih, vključno s tem, kako se odjaviti od določenih postopkov zbiranja podatkov, se obrnite na naše Globalno obvestilo o zasebnosti, ki je dostopno na https://www.mastercard.si/sl-si/about-mastercard/what-we-do/privacy.html

Za poizvedbe v zvezi z vašo kartico Mastercard se obrnite na svojo banko izdajateljico ali trgovca. Več podatkov o tem, kako stopiti v stik z njimi, najdete na njihovih spletnih mestih.