Skip to Content

Sadimo 100 milijonov dreves

V partnerstvu s podjetji z vsega sveta Mastercard predstavlja novo platformo »Neprecenljiva zveza za planet«, s katero se zavzema za pomembne investicije, namenjene ohranjanju našega planeta. Prva izmed njih je zasaditev 100 milijonov dreves tekom naslednjih pet let.

Podnebnih sprememb, ki so posledica človekovih dejanj, ni več mogoče spregledati ali zanemarjati. Zato je ključnega pomena, da podjetja prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa z investicijami v energetsko učinkovita delovna mesta in procese, s koriščenjem obnovljivih virov energije in s trajnostno zasnovanimi proizvodnimi linijami. Mastercard je prepričan, da ima lahko zasebni sektor večji učinek, če združi moči in ob tem angažira tudi vse svoje uporabnike. Cilj nove platforme je namreč izkoristiti obstoječo mrežo ter povezave med podjetji in potrošniki za dobro okolja.

Znotraj svoje mreže ima Mastercard oblikovano skupnost, ki šteje več kot 3 milijarde osebnih in poslovnih uporabnikov. Ena izmed ključnih potez nove zveze je opolnomočiti te ljudi in jim omogočiti, da delujejo v dobrobit planeta. Prva izmed skupnih iniciativ za ohranjanje okolja bo tako spodbujala ljudi k uporabi javnih prevoznih sredstev. Vsako odločitev za uporabo javnega transporta bo nagradila s posaditvijo drevesa. Kampanja bo potekala v mestih partnerskih podjetij, kot so London, New York, Stockholm, Helsinki, Ankara, Barcelona in drugod. Poslovni imetniki kartice Mastercard bodo lahko prispevali k tej iniciativi vsakokrat, ko bodo njihovi zaposleni uporabljali kartico za potovanja, dobrine ali storitve. Slednje dopolnjuje obstoječe trajnostne zaveze poslovnih uporabnikov oz. njihovih podjetij ter omogoča njihovim zaposlenim, da aktivno podpirajo okolju prijazno iniciativo z vsakim poslovnim nakupom.

Drevesa predstavljajo eno izmed najbolj ključnih mrež, preko katerih deluje naš planet. Trenutna raven izpustov ogljika in drugih toplogrednih plinov, raba naravnih virov in onesnaženost so presegli kritično mejo. Stroka prepoznava, da so naravne podnebne rešitve, še posebej programi zasaditve dreves, učinkovit mehanizem proti podnebnim spremembam.

Obsežne ponovne zasaditve gozdov morajo biti izvršene previdno in premišljeno glede na številne dejavnike, kot so lokalna klima, negativni učinki na biološko raznolikost, nekakovostna gozdna praksa, nenamerno krčenje gozdov v prihodnosti, tveganje za preobrat in morebitne negativne družbene učinke. Mastercard je za sodelovanje v sklopu nove zveze zato izbral dve globalni okoljski organizaciji Conservation International in World Resources Institute (WRI).